Cần gấp gia sư môn Saxaphone tại Biên Hòa, Đồng Nai

Cần gấp gia sư môn Saxaphone tại Biên Hòa, Đồng Nai
Mã lớp: S5323

Học phí : 250,000/60 phút

Học viên nam 15 tuổi học từ cơ bản. Đã biết chơi Piano cơ bản.

 • Phụ huynh: Anh Thắng
 • Tạo lúc: 13-10-2023 18:10:20
 • Trạng thái: Đã nhận lớp
 • Yêu cầu gia sư: ( Nam ) Tự do
 • Tuần học: 2 buổi
 • Thời gian rãnh: Học viên rảnh thứ 3, 7 sau 17H
 • Số lượng học viên: 1
 • Địa điểm dạy: Chung cư Sơn An, Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai (Xem bản đồ )
 • Môn học:
  • Gia sư môn saxophone
 • Hướng dẫn nhận lớp