Gia sư môn saxophone

Cần gấp gia sư Saxophone tại quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Mã lớp: S5352 Xem thêm

Học phí : 400,000/60 phút

Học viên nam 38 tuổi học từ cơ bản.Thời gian có thể sắp xếp khi trao đổi cụ thể với gia sư. Học viên đã có nhạc cụ.

 • Tạo lúc: 26-11-2023 06:24:27
 • Yêu cầu gia sư: ( Nam ) Giáo viên
 • Tuần học: 2 buổi
 • Thời gian rãnh: sáng thứ 7 và sáng chủ nhật.
 • Số lượng học viên: 1
 • Địa điểm dạy: Chung cư Đức Khải, (quận 2 cũ), Thủ Đức, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Môn học:
  • Gia sư môn saxophone
 • Hướng dẫn nhận lớp

Cần gấp gia sư môn Saxaphone tại Biên Hòa, Đồng Nai
Mã lớp: S5323 Xem thêm

Học phí : 250,000/60 phút

Học viên nam 15 tuổi học từ cơ bản. Đã biết chơi Piano cơ bản.

 • Tạo lúc: 13-10-2023 18:10:20
 • Yêu cầu gia sư: ( Nam ) Tự do
 • Tuần học: 2 buổi
 • Thời gian rãnh: Học viên rảnh thứ 3, 7 sau 17H
 • Số lượng học viên: 1
 • Địa điểm dạy: Chung cư Sơn An, Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai (Xem bản đồ )
 • Môn học:
  • Gia sư môn saxophone
 • Hướng dẫn nhận lớp