Cầm gấp gia sư Piano cơ bản tại quận 11, Hồ Chí Minh

Cầm gấp gia sư Piano cơ bản tại quận 11, Hồ Chí Minh
Mã lớp: P5350

Học phí : 300,000/60 phút

Học viên nam 9 tuổi, đã học Piano được 1 năm tại trung tâm.

 • Phụ huynh: Chị Cúc
 • Tạo lúc: 20-11-2023 08:13:01
 • Trạng thái: Đã nhận lớp
 • Yêu cầu gia sư: ( Nam ) Giáo viên
 • Tuần học: 2 buổi
 • Thời gian rãnh: T4-6 trong tuần, thời gian 19h->21h
 • Số lượng học viên: 1
 • Địa điểm dạy: Đường 3/2, quận 11, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Môn học:
  • Gia sư môn Piano
 • Hướng dẫn nhận lớp