Cần gấp gia su môn Cờ Vua tại Bình Dương

Cần gấp gia su môn Cờ Vua tại Bình Dương
Mã lớp: CV5325

Học phí : 200,000/60 phút

Học viên nam 7 tuổi.Chưa biết chơi Cờ Vua.

 • Phụ huynh: Chị Nhi
 • Tạo lúc: 17-10-2023 04:59:32
 • Trạng thái: Đã nhận lớp
 • Yêu cầu gia sư: ( Nam ) Tự do
 • Tuần học: 2 buổi
 • Thời gian rãnh: Học viên rảnh sau 15h thứ 7 và chủ nhật.
 • Số lượng học viên: 1
 • Địa điểm dạy: Đường Nguyễn Đức Thiệu, Thống Nhất, Bình Dương (Xem bản đồ )
 • Môn học:
  • Gia sư môn Cờ Vua
 • Hướng dẫn nhận lớp
Các lớp học khác