Gia sư môn Cờ Vua

Cần gấp gia su môn Cờ Vua tại Bình Dương
Mã lớp: CV5325 Xem thêm

Học phí : 200,000/60 phút

Học viên nam 7 tuổi.Chưa biết chơi Cờ Vua.

  • Tạo lúc: 17-10-2023 04:59:32
  • Yêu cầu gia sư: ( Nam ) Tự do
  • Tuần học: 2 buổi
  • Thời gian rãnh: Học viên rảnh sau 15h thứ 7 và chủ nhật.
  • Số lượng học viên: 1
  • Địa điểm dạy: Đường Nguyễn Đức Thiệu, Thống Nhất, Bình Dương (Xem bản đồ )
  • Môn học:
    • Gia sư môn Cờ Vua
  • Hướng dẫn nhận lớp