DỊCH VỤ KHÁC
Ngoài cung cấp các dịch vụ dạy học âm nhạc nghệ thuật tại trung tâm chi nhánh Thủ Đức và cung ứng gia sư giỏi trên toàn quốc, Music One còn cung cấp thếm các dịch vụ chuyên nghiệp như: Hòa âm phối khí-sáng tác,Bảo dưỡng nhạc cụ ...