Cần gia sư môn trống điện tử cho bé gái tại quận 7, Hồ Chí Minh

Cần gia sư môn trống điện tử cho bé gái tại quận 7, Hồ Chí Minh
Mã lớp: T5337

Học phí : 350,000/60 phút

Bé gái 6 tuổi, học từ cơ bản. Gia đình đã có trống điện.

 • Phụ huynh: Chị Ana
 • Tạo lúc: 23-10-2023 05:53:01
 • Trạng thái: Đã nhận lớp
 • Yêu cầu gia sư: ( Khác ) Đã tốt nghiệp
 • Tuần học: 2 buổi
 • Thời gian rãnh: Thứ 3,7 sau 17h
 • Số lượng học viên: 1
 • Địa điểm dạy: Khu dân cư Nam Long, Tân Thuận Đông, quận 7 (Xem bản đồ )
 • Môn học:
  • Gia sư môn trống
 • Hướng dẫn nhận lớp