Cần gia sư violin tại Thủ Đức

Cần gia sư violin tại Thủ Đức
Mã lớp: V5314

Học phí : 300,000/60 phút

Học viên 22 tuổi. Học từ đầu. Yêu cầu giáo viên là thầy giáo hoặc cô giáo có kinh nghiệp. 

 • Phụ huynh: Chị Trần Nhã Phương
 • Tạo lúc: 04-10-2023 05:40:05
 • Trạng thái: Đã nhận lớp
 • Yêu cầu gia sư: ( Nữ ) Giáo viên
 • Tuần học: 2 buổi
 • Thời gian rãnh: T4-6 trong tuần, thời gian 19h->21h
 • Số lượng học viên: 1
 • Địa điểm dạy: Đường số 2, Hiệp Phú, Thủ Đức (Xem bản đồ )
 • Môn học:
  • Gia sư môn Violin
 • Hướng dẫn nhận lớp