Cần GV dạy Piano ở Dĩ An, Bình Dương

Cần GV dạy Piano ở Dĩ An, Bình Dương
Mã lớp: P5313

Học phí : 400,000/60 phút

Các bé đang trong thời gian hè nên đang muôn học thêm năng khiếu, hy vọng trung tâm sẽ có các giao viên tốt

 • Phụ huynh: Mr Dường Hoàng
 • Tạo lúc: 08-07-2023 07:42:31
 • Trạng thái: Đã nhận lớp
 • Yêu cầu gia sư: ( Nữ ) Giáo viên
 • Tuần học: 2 buổi
 • Thời gian rãnh: T2-6 trong tuần, thời gian 19h->21h
 • Số lượng học viên: 2
 • Địa điểm dạy: 65 Phạm Hữu Lầu (Xem bản đồ )
 • Môn học:
  • Gia sư môn Piano
 • Hướng dẫn nhận lớp