Cần gấp gia sư môn Piano tại quận Thủ Đức

Cần gấp gia sư môn Piano tại quận Thủ Đức
Mã lớp: P5324

Học phí : 350,000/60 phút

Học viên nam 9 tuổi. Đã học được 1 năm.

 • Phụ huynh: Chị Loan
 • Tạo lúc: 16-10-2023 11:19:03
 • Trạng thái: Đã nhận lớp
 • Yêu cầu gia sư: ( Khác ) Đã tốt nghiệp
 • Tuần học: 2 buổi
 • Thời gian rãnh: Học viên rảnh từ 17h30 thứ 3.6. Chủ nhật
 • Số lượng học viên: 1
 • Địa điểm dạy: Nguyễn Duy Trinh, Phú Hữu, Thủ Đức (Xem bản đồ )
 • Môn học:
  • Gia sư môn Piano
 • Hướng dẫn nhận lớp