Cần gấp gia sư môn Piano tại quận 11, Hồ Chí Minh

Cần gấp gia sư môn Piano tại quận 11, Hồ Chí Minh
Mã lớp: P5347

Học phí : 300,000/60 phút

Học viên nam 11 tuổi. Đã học Piano cổ điển được 1.5 năm.

 • Phụ huynh: Chị Luyến
 • Tạo lúc: 07-11-2023 05:58:11
 • Trạng thái: Đã nhận lớp
 • Yêu cầu gia sư: ( Khác ) Đã tốt nghiệp
 • Tuần học: 2 buổi
 • Thời gian rãnh: 14h các ngày thứ 7 và chủ nhật
 • Số lượng học viên: 1
 • Địa điểm dạy: Đường 3/2 quận 11, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Môn học:
  • Gia sư môn Piano
 • Hướng dẫn nhận lớp