Cần gia sư có kinh nghiệm môn Organ cho người lớn tại Tân An, Long An

Cần gia sư có kinh nghiệm môn Organ cho người lớn tại Tân An, Long An
Mã lớp: O5326

Học phí : 350,000/60 phút

Học viên 27 tuổi đã biết đàn cơ bản. Cần giáo viên hoặc nhạc công có kinh nghiệp dạy cách đánh đàn để đi show.

 • Phụ huynh: Anh Thoại
 • Tạo lúc: 18-10-2023 04:08:55
 • Trạng thái: Đã nhận lớp
 • Yêu cầu gia sư: ( Khác ) Giáo viên
 • Tuần học: 3 buổi
 • Thời gian rãnh: Buổi chiều các ngày trong tuần
 • Số lượng học viên: 1
 • Địa điểm dạy: Đường Lý Công Uẩn, phường 1, TP. Tân An (Xem bản đồ )
 • Môn học:
  • Gia sư môn Organ
 • Hướng dẫn nhận lớp