Cần gia sư môn Guitar Classic cơ bản tại Sơn trà, Đà Nẵng

Cần gia sư môn Guitar Classic cơ bản tại Sơn trà, Đà Nẵng
Mã lớp: G5318

Học phí : 250,000/60 phút

Học Viên là bé trai 9 tuổi, Học từ cơ bản. Gia đình mong muốn tìm được giáo viên tốt. Bé rất thích học guitar cổ điển.

 • Phụ huynh: Anh Khánh
 • Tạo lúc: 10-10-2023 07:06:29
 • Trạng thái: Đã nhận lớp
 • Yêu cầu gia sư: ( Khác ) Đã tốt nghiệp
 • Tuần học: 2 buổi
 • Thời gian rãnh: Học viên rảnh 18h các ngày thứ 2, 4, chủ nhật
 • Số lượng học viên: 1
 • Địa điểm dạy: Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng (Xem bản đồ )
 • Môn học:
  • Gia sư môn Guitar
 • Hướng dẫn nhận lớp