Cần gấp gia sư dạy Guitar từ cơ bản tại TP.Hải Phòng

Cần gấp gia sư dạy Guitar từ cơ bản tại TP.Hải Phòng
Mã lớp: G5329

Học phí : 250,000/60 phút

Học viên nam 15 tuổi. Học từ đầu.

 • Phụ huynh: Chị Dung
 • Tạo lúc: 19-10-2023 11:09:42
 • Trạng thái: Đã nhận lớp
 • Yêu cầu gia sư: ( Nam ) Đã tốt nghiệp
 • Tuần học: 3 buổi
 • Thời gian rãnh: Sau 17h các ngày thứ 2,4,7
 • Số lượng học viên: 1
 • Địa điểm dạy: Đường Đằng Hải, Hải An thành phố Hải Phòng (Xem bản đồ )
 • Môn học:
  • Gia sư môn Guitar
 • Hướng dẫn nhận lớp